VÝROBA PŘEVODOVEK PRO TURBOVRTULOVÉ MOTORY

Česká zbrojovka a.s., prostřednictvím své divize CZ-AUTO, vyrábí už více jak 40 let převodovky pro letecké turbovrtulové motory. Jedná se o reduktor otáček (PGB – Propeller Gear Box) a skříň pohonu (AGB – Accessories Gear Box). Jak již napovídá určení těchto převodových skříní, jedná se o precizní malosériovou výrobu a montáž, při které jsou dodržovány ty nejvyšší požadavky na kvalitu. Nedílnou součástí této výroby je i zajišťování generálních oprav.PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ

CZ-AUTO se specializuje na zakázkovou výrobu o vysoké přesnosti dle specifických požadavků našich zákazníků, včetně kvalifikované montáže podskupin v menších a středních sériích. K výrobě převodových skříní využíváme přesné CNC pětiosé frézování funkčních otvorů a ploch odlitků. Mezi nejčastější materiály, které používáme k výrobě skříní, patří především hliníkové a hořčíkové slitiny. Prostřednictvím vlastní technologie vyrábíme i všechna ozubená kola a hřídele. Díky tomu, že CZ-AUTO je součástí silné strojírenské firmy zajišťujeme ve vlastních kapacitách tepelné a povrchové úpravy.

REDUKTORY OTÁČEK SKŘÍŇ POHONU

Většinu komponentů potřebných pro sestavení celého reduktoru si zajišťujeme prostřednictvím vlastní výroby. Zbývající díly pak nakupujeme od certifikovaných dodavatelů. Následně realizujeme také kompletní montáž reduktorů. Produkt prochází v průběhu sestavování neustálou průběžnou kontrolou a zkouškami podle leteckých standardů.

 

SKŘÍŇ POHONU

Proces výroby převodovek určených pro pohon agregátů turbovrtulových motorů je identický, jako v případě výroby reduktorů otáček. I v tomto případě klíčové komponenty vyrábíme vlastní technologií, zbývající potřebné certifikované díly nakupujeme u ověřených dodavatelů.SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTINaší zásadní konkurenční výhodou je propracovaný a důsledně dodržovaný systém kontroly kvality vyrobených dílů včetně následných montáží. Pro každou činnost při výrobě i montážích disponujeme odpovídajícím měřícím a kontrolním zařízením. Díky nim jsme schopni garantovat vysokou kvalitu, která odpovídá požadavkům dodávek do leteckého průmyslu. Monitorování jednotlivých procesů a údržba měřícího zařízení je zajišťována v souladu s postupy směrnic příručky jakosti (QM), která je vypracována v souladu s požadavky normy ISO 9001 a leteckých předpisů.

MĚŘÍCÍ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY
V rámci standardních postupů, které máme stanoveny pro kontrolu přesnosti, vyhodnocování tvarů, kruhovitosti a opracování, realizujeme následující měřící a kontrolní zkoušky:

Typy měřících zkoušek:
a) Kompletní měření ozubení prostřednictvím DO-3 PC a SP60 CNC
b) Měření kruhovitosti a válcovitosti prostřednictvím Talyrond 3
c) Měření drsnosti a profilu prostřednictvím Mahr Perthometer PCV
d) Měření rozměrů a polohy 3D prostřednictvím Dea Global a Dea Iota

Typy kontrolních zkoušek:
a) Nedestruktivní zkoušení materiálů defektoskopem Tiede Universal 600WE
b) Vyhodnocení spálených míst po broušení prostřednictvím Rollscan 300
c) Zkoušení povrchových vad materiálů kapilární zkouškou


3 DALŠÍ DŮVODY, PROČ VYBRAT LETECKÉ KOMPONENTY OD CZ-AUTOREALIZACE KOMPLETNÍCH ZAKÁZEK

Stěžejní částí naší činnosti je výroba potřebných komponentů. Díky našim zkušenostem a propracovanému systému kontrol a zkoušek ovšem nabízíme i montáž potřebných sestav. V rámci zákaznického servisu pak pro naše klienty realizujeme také generální opravy.

CERTIFIKÁTY, OPRÁVNĚNÍ

Naše společnost je certifikována podle evropských standardů a úzce spolupracuje s Úřadem pro civilní letectví v oblasti dodávek do leteckého průmyslu. Disponujeme oprávněním od Úřadu pro civilní letectví pro výrobu a opravy letecké techniky. Jsme také členem Svazu českého leteckého průmyslu.

GENERÁLNÍ OPRAVY

Jako následný zákaznický servis nabízíme generální opravy reduktorů a převodovek. V úvodní fázi provedeme demontáž a kompletní očistu celého zařízení. Na základě leteckých standardů analyzujeme a testujeme jednotlivé součástky, zda odpovídají stanoveným hodnotám. Po vyhodnocení parametrů dílů navrhneme komplexní řešení na realizaci generální opravy.

Zajímá vás podrobněji náš zákaznický servis? Přečtěte si o všech našich konkurenčních výhodách, které jsou charakteristické pro CZ-AUTO.

MÁTE ZÁJEM O  BLIŽŠÍ INFORMACE? KONTAKTUJTE NÁS!

LETECKÉ KOMPONENTY OD CZ-AUTO

V LETECKÉM PRŮMYSLU MÁME 40 LET ZKUŠENOSTÍ

Výroba leteckých převodovek byla v České zbrojovce zahájena v sedmdesátých letech minulého stolení. Obě převodovky, reduktor a skříň pohonu, byly součástí motoru M601, který byl využíván jako pohonná jednotka populárních českých letadel L-410 Turbolet. Převodovky procházely postupnou modernizací a staly se základem i pro modernizovaný motor H-80.


KDO JSME


CZ-AUTO je součástí společnosti Česká zbrojovka a.s, významné  české strojírenské firmy, která má více než osmdesátiletou historii a zkušenosti v oblasti obrábění. Česká zbrojovka a.s. se zaměřuje především na výrobu ručních palných zbraní, které exportuje do 90ti zemí světa. Významnou součástí výrobního programu České zbrojovky a.s. jsou i dodávky pro automobilový a letecký průmysl, které jsou zastřešeny značkou CZ-AUTO.

V oboru aero se pohybujeme již více než 40 let a řadíme se k předním českým společnostem s výrazným mezinárodním přesahem. Pro práci v leteckém průmyslu jsme certifikováni podle evropských standardů a úzce spolupracujeme s Úřadem pro civilní letectví.
Disponujeme oprávněním od Úřadu pro civilní letectví pro výrobu a opravy letecké techniky. Jsme členem Svazu českého leteckého průmyslu.