POLITIKA KVALITY

Vedení společnosti Česká zbrojovka a.s, jejíž součástí je také divize CZ-AUTO, přijalo odpovědnost za SMK a vyhlašuje politiku kvality na období 2018 – 2022.

VŠEOBECNĚ

1. Usilujeme o neustálé zlepšování systému kvality a jednotlivých procesů.

2. Hodláme využít našich zkušeností a dovedností k dalšímu rozvoji firmy ve všech oblastech tak, abychom firmu předali dalším generacím v nejlepší kondici.

3. Budujeme silnou značku CZ, kterou zařadíme mezi TOP značky ve světě.

4. Základem je kvalitní a moderní produkt, kterým nadchneme zákazníka předskočíme konkurenci.

5. Naše podnikatelské aktivity jsou prováděny v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a předpisů.

ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA A ZAINTERESOVANÉ STRANY

1. Zákazníci pro nás znamenají nejvyšší hodnotu. Proto nasloucháme jejich potřebám a očekáváním s cílem zvýšit jejich spokojenost v prodejní a poprodejní oblasti.

2. Klademe vysoké nároky na kvalitu výrobků a naši dodavatelskou spolehlivost.

3. Cílem je nabídnout bezvadný výrobek a službu za zákazníkem akceptovanou cenu a kvalitní poprodejní servis s následnou poprodejní péčí o zákazníka ve všech oblastech.

4. Aktivním přístupem k požadavkům zákazníků, vlastníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran vytváříme prostředí pro stanovování uplatňování a přezkoumávání strategií, politik a cílů tak, aby z toho měly prospěch všechny zainteresované strany.

TÝM CZUB

1. Základní hodnotou firmy jsou naši lidé, pro které vytváříme optimální podmínky pro zvyšování jejich znalostí a odborných dovedností.

2. Zlepšujeme pracovní a sociální podmínky, čímž cílíme na jejich spokojenost a motivaci.

3. Od svých zaměstnanců očekáváme pro zákaznické myšlení, aktivní přístup při řešení nových i stávajících úkolů a námětů na zlepšení všech procesů s vlivem na kvalitu produktů.

4. Podporujeme otevřenou komunikaci napříč společností, rozvíjíme tvůrčí potenciál a motivujeme se navzájem.

ZLEPŠOVÁNÍ 

1. Využíváme rozvojových investic, které zlepší technologii výroby a mají pozitivní vliv na kvalitu, efektivitu a produktivitu práce.

2. Optimalizací produktového portfolia uspokojíme stávající i budoucí požadavky zákazníků.

3. Na základě dostupných informací a zkušeností zlepšujeme činnosti a procesy s cílem dlouhodobě naplňovat deklarovanou strategii společnosti.

4. Pozitivně motivujeme zaměstnance, aby se přímo podíleli na procesu zlepšování.