V Moravskoslezském automobilovém klastru je už také CZ-AUTO

23.7.2017

CZ-AUTO se stalo členem Moravskoslezského automobilového klastru (MAK). Zařadilo se tak mezi desítky významných výrobních společností, které už ve sdružení působí. MAK má za hlavní cíl podporovat inovaci a zvyšovat konkurenceschopnost a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji.

S roční produkcí okolo 30 milionů fitinků patříme v automobilovém průmyslu ve své oblasti mezi významné dodavatele. Toto postavení nás částečně zavazuje. Jednak k tomu, abychom svou pozici udrželi a posilovali, zároveň se ale chceme spolupodílet na celkovém rozvoji a dobré pověsti českého automobilového průmyslu. Věříme, že členství v MAK a naše aktivní role v něj, tomu může pomoci,“  uvádí Jaroslav Hruška, ředitel CZ-AUTO.

Být členem MAK je pro CZ-AUTO i otázkou prestiže, společnost ale zároveň očekává, že členství jí přinese i lepší přehled a informace o aktivitách na českém automobilovém trhu, včetně potenciálních obchodních příležitostí. „V produkci fitinků jsme výhradně exportní společnost. Veškerá naše výroba míří za hranice. Okolo 70 procent dodáváme do evropských zemí, kolem 25 procent do zámoří, zbývajících 5 procent pak do Asie,“ uvádí Hruška.