NAPSALI O NÁS: Sázíme na růst dodávek na americký trh

1.5.2017

Deník Právo přinesl v rubrice „Trhy & ekonomika“ rozhovor s ředitelem CZ-AUTO Jaroslavem Hruškou. Deník se zajímal o výrobní program a ekonomické úspěchy uherskobrodské firmy, její úspěchy v zámoří a plánované rozšíření spolupráce s GE Aviation Czech. Celý rozhovor si můžete přečíst i na našem webu.

pravo-rozhovor

Ředitel CZ-AUTO Jaroslav Hruška řekl Právu: Sázíme na růst dodávek na americký trh
Česká zbrojovka je známa zejména jako výrobce zbraní. Firma je ale velmi aktivní a úspěšná i v oblasti automobilového a leteckého průmyslu – těmto segmentům se věnuje divize CZ-AUTO.

Co je hlavním výrobním programem divize?
Základ tvoří výroba fitinků, což jsou speciální hliníkové komponenty pro klimatizační soustavy osobních i nákladních automobilů. Jedná se o díly, které spojují jednotlivé komponenty klimatizace vozu, jako jsou kompresor, kondenzátor, výparník a další. V současné době patříme mezi dva největší producenty v Evropě. Loni jsme vyrobili přes 30 miliónů těchto výrobků. Druhá část naší výroby se pak zaměřuje na letecký průmysl, kde se specializujeme na výrobu leteckých komponentů a sestav. Třetím výrobním pilířem je pak výroba ozubených kol a hřídelí.

Jaký je podíl divize na tržbách České zbrojovky?
Tržby CZ-AUTO činily v roce 2015 okolo 455 mil Kč. Podíl na tržbách celé České zbrojovky byl tehdy okolo 15 procent. Přibližně 70 procent z našich tržeb tvoří dodávky pro automobilový průmysl, 30 procent tržeb představují dodávky do oblasti leteckého průmyslu a energetiky. Jedná se především o výrobu převodovek pro turbovrtulové letecké motory a ozubená kola pro výrobce energetických zařízení i jiných strojů.

Spolupracujete s GE Aviation – největším výrobcem leteckých motorů na světě. Jak dlouho a v čem tato spolupráce spočívá?
Spolupráce v podstatě probíhá již přes čtyřicet let, protože Česká zbrojovka byla původním dodavatelem převodovek pro motor M601, který se primárně používal v letadlech Let L-410 Turbolet. Poté, co GE převzalo společnost Walter, došlo k výraznému rozšíření spolupráce mezi GE a Českou zbrojovkou. V současnosti dodáváme pro GE speciální letecké převodovky a zároveň pro GE zabezpečujeme generální opravy obou motorů (M601 a H80). Aktuálně pracujeme na vývoji a přípravě výroby převodovky pro motor H80 určený pro akrobatická letadla. Případné rozšíření vzájemné spolupráce by zvláště na americkém trhu pro nás bylo velmi zajímavé.

Jak se vám vůbec v zámoří daří?
Tržby z automobilového průmyslu jsou pro naši divizi klíčové. Dodávky na severoamerický trh představují z hlediska tržeb celou třetinu z naší produkce fitinků. Je to pro nás logicky velmi zajímavý a perspektivní trh. Cítíme zde oživení, máme rozjednané slibné kontrakty. Očekávám, že se nám zde v tomto roce podaří navýšit tržby o 5 až 10 procent.

Pokud se zaměříme podrobněji na oblast klimatizací v automobilech. Jsou v USA patrné nějaké trendy?
Pro výrobce klimatizačních systémů, kterým dodáváme naše fitinky, jsou USA perspektivním trhem. Odhaduje se, že dodávky pro topení, větrání a klimatizace dosahují na trhu v USA asi 2,5 miliardy USD, což představuje kolem 20 procent světové produkce. Přibližně 60 procent trhu připadá na HVAC systémy osobních vozidel, očekává se, že v budoucnu poroste zájem o klimatizace zejména pro lehká užitková vozidla. Klesat ale bude s nejvyšší pravděpodobností podíl manuálních klimatizací.