CZ-AUTO má za sebou úspěšný audit normy ISO/TS 16949

8.9.2016

Ve dnech 5. – 7. září absolvovalo CZ-AUTO úspěšný dozorový audit ISO/TS 16949:2000. Tato norma je uplatnitelná v celém dodavatelském řetězci v automobilovém průmyslu. Platí pro všechna pracoviště výrobců dílů nebo poskytovatelů služeb a pro jejich dodavatele.

Certifikát k této normě se uděluje na tři roky s tím, že na začátku se vždy provede rozsáhlý několikadenní certifikační audit. Po roce pak ještě následují dva kratší dozorové audity. CZ-AUTO je držitelem tohoto certifikátu již řadu let. I letos proběhl audit bez sebemenších potíží.

Požadavky na zajištění kvality jsou v dodávkách pro automobilový průmysl jedním z klíčových kritérií. Norma ISO/TS 16949 je oborová norma automobilového průmyslu, která sjednocuje celosvětové požadavky na systémy managementu jakosti v tomto odvětví. Jedná se o standard, který obsahuje plné znění normy ISO 9001, doplněné zvláštními požadavky na systém managementu kvality pro výrobce automobilů a jejich dílů. Fakticky norma ISO 16949 spojila požadavky norem QS 9000, VDA 6.1, AVSQ a EAQF, oproti všeobecné normě ISO 9001 je mnohem konkrétnější a její aplikace nevyžaduje speciální oborový výklad.

Společnost, která disponuje certifikátem pro tuto normu, má oproti svým konkurentům celou řadu výhod. Mezi klíčové patří udržení vysoké úrovně výrobního procesu a kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům, optimalizace nákladů především snížení provozních nákladů, nákladů na nekvalitní výrobu, úsporu vstupních surovin, energie a dalších. Zkvalitňuje systém řízení, zdokonaluje organizační strukturu a zlepšuje výkonnost celé společnosti. Norma nastavuje vysoké požadavky na kvalitní produkci, čímž dává v automobilovém průmyslu v podstatě jedinou možnost, jak může výrobce získat dodavatelský kontrakt.