CZ-AUTO se odštěpuje od společnosti Česká zbrojovka a.s.

22.11.2019

Dovolujeme si Vás informovat, o připravované přeměně společnosti obchodní společnosti Česká zbrojovka a.s. v souladu s ustanovením § 243 odst. 1 písm. b) bod. 2 zákona č. 128/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“), a to odštěpením části jmění České zbrojovky a.s. a jejího sloučení s nástupnickou společností CZ-AUTO SYSTEMS a.s., IČO: 08515972, se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod (dále jen „CZ-AUTO SYSTEMS“).

Odštěpovaná část jmění, která v souladu s projektem rozdělení má přejít k rozhodnému dni, tj. 1.1.2020 na nástupnickou společnost CZ-AUTO SYSTEMS, je tvořena mimo jiné také částí obchodních vztahů s dodavateli a odběrateli, včetně obchodních vztahů s Vaší společností.

V souladu s ustanovením § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách, tak projektem vyčleněná část jmění České zbrojovky a.s. přechází na již existující nástupnickou společnost (tj. na CZ-AUTO SYSTEMS).

V důsledku připravovaného odštěpení sloučením se tak s účinností ode dne 1.1.2020 stane Vaším obchodním partnerem namísto České zbrojovky a.s společnost CZ AUTO SYSTEMS.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si Vás tímto dovolujeme informovat o tom, že počínaje dnem 1.1.2020 v dalším obchodním styku, písemnostech, daňových či účetních dokladech, které souvisejí s převedenými obchodními vztahy, budou používány následující identifikační údaje:

CZ-AUTO SYSTEMS a.s.
se sídlem:
Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika
IČO:
08515972
Spisová značka: B 8284 vedená u Krajského soudu v Brně
Datum vzniku a zápisu: 16. září 2019

Tags: ,